Pagrindinis meniu

Ankstyvos pradžios Denverio modelis

Ankstyvos pradžios Denverio modelis (APDM) (angl. Early Start Denver Model - ESDM) yra biheivioristinė ankstyvojo ugdymo metodika, skirta 1-3 metų autizmo sutrikimą turintiems vaikams. Sally Rodgers ir Geraldine Dawson sukūrė jį kaip Denverio modelio plėtinį, orientuodamosis į jauniausius sutrikimo paliestus vaikus. APDM siekia ugdyti socialinius autistiškų vaikų įgūdžius (komunikacinius, pažintinius ir kalbinius) bei mažinti netipinį, autizmo nulemtą elgesį. Programa paremta natūralų vaiko vystymąsi skatinančiu ugdymo modeliu, apibrėžiančiu įgūdžius, kurių vaikas turi būti mokomas bei mokymo metodus. Šis modelis nereikalauja specifinės aplinkos ir gali būti taikomas tiek namie, tiek įstaigose, individualiai ar grupėse. APDM sujungia biheivioristinę Taikomąją elgesio terapiją (ABA) su į santykius orientuotu vaikų ugdymo modeliu. Pagrindiniai Ankstyvos pradžios Denverio modelio principai:

  • Taikomos natūralistinės taikomosios elgesio terapijos strategijos
  • Orientuojamasi į normalią vystymosi seką
  • Stipriai įtraukiami tėvai
  • Daug dėmesio skiriama teigiamam tarpasmeniniam bendravimui
  • Aktyvus įsitraukimas į bendras veiklas
  • Kalbos ir komunikacijos mokoma per teigiamą, afektinį bendravimą.

Programa sudaroma įvertinus vaiko gebėjimus pagal APDM gebėjimų sąrašą, kuris apima visas ankstyvojo ugdymosi sritis: pažintinius gebėjimus, kalbą, socialinį elgesį, mėgdžiojimą, stambiąją ir smulkiąją motoriką, savarankiškumo bei prisitaikymo prie aplinkos įgūdžius. Suaugusieji, taikantys šį metodą koncentruojasi į veiklas, kurios atkreipia vaiko dėmesį, palaiko motyvaciją socialinei sąveikai per itin mėgstamas rutinas, naudoja aktyvų įsitraukimą į bendras veiklas, skatina verbalinę ir neverbalinę komunikaciją, mėgdžiojimą, aktyvią abipusę sąveiką bei aš-tu-aš-tu eiliškumą bendroje veikloje, taip mokant būtinų socialinių įgūdžių.

APDM yra sukurtas taip, kad vaikas būtų sistemiškai mokomas natūralios, žaidimu grįstos sąveikos metu ir būtų aktyviai įsitraukęs į jam smagias veiklas. Dalis veiklų organizuojama tiesiog žaidžiant ant grindų, dalis užsiėmimų vyksta dirbant prie stalo, kur mokomasi labiau struktūruotos veiklos. Kuomet vaikas įgauna bazinius socialinius įgūdžius į ugdymo programą įtraukiami bendraamžiai, broliai/seserys taip siekiant ugdyti vaiko santykius su kitais panašaus amžiaus vaikais.

APDM gali taikyti įvairių sričių specialistai: psichologai, logopedai, ergoterapeutai, specialieji pedagogai bei kiti, išklausę sertifikuotus APDM mokymus, kurie apima tiek kursų išklausymą, tiek praktinį darbą su vaikais. Tėvus, dirbančius pagal šį modelį apmoko jų APDM programos specialistas, kuris parenka vaikui tinkamas užduotis ir paaiškina tėvams, kaip jas taikyti. Taip pat yra išleista knyga – vadovas tėvams, taikantiems APDM - kurioje pateikiami naudingi praktiniai patarimai, padedantys ugdymą įpinti į kasdienes veiklas ir žaidimus, tad ši knyga yra vertinga visiems tėvams.

APDM veiksmingumas yra patvirtintas klinikiniais tyrimais net su 1,5 metų amžiaus autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais ir davė teigiamus rezultatus tiek vaikams, turintiems mokymosi sunkumų, tiek jų neturintiems. Tyrimai parodė, kad vaikai, su kuriais pagal šią programą buvo dirbama 20 valandų per savaitę (15 valandų apmokytas terapeutas ir 5 valandas tėvai) dvejų metų laikotarpyje parodė didesnę pažintinių ir kalbinių gebėjimų bei elgsenos pažangą, turėjo mažiau autizmo bruožų nei vaikai, kuriems buvo taikomi kiti jų aplinkoje prieinami ugdymo metodai.

Rekomenduojamos knygos:

Rogers, S.J., Dawson, G. (2009) Play and Engagement in Early Autism: The Early Start Denver Model. Volume I: The Treatment. New York: Guilford Press.
Rogers, S.J., Dawson, G. (2009) Play and Engagement in Early Autism: The Early Start Denver Model. Volume II: The Curriculum. New York: Guilford Press.
Rogers,  S.J., Dawson, G, Vismara, L. (2012) An Early Start for your Child with Autism. New York: Guilford Press.
Rogers, S.J., Dawson, G. (2010) Early Start Denver Model for Young Children with Autism: Promoting Language, Learning and Engagement. New York: Guilford Press.