Pagrindinis meniu

Lietuvos autizmo asociacija įtraukta į SAM sudarytą tarpžinybinę sveikatos priežiūros paslaugų gerinimo darbo grupę

Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotoje apvalaus stalo dalykinėje diskusijoje dalyvio teisėmis pasisakiusios Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ atstovai įtraukti į tarpžinybinę darbo grupę, kurioje autizmo spektro sutrikimų turinčių žmonių problemas spręs kartu su įvairių sričių atstovais, specialistais ir mokslininkais.

Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame susitikime aptartos autizmo spektro sutrikimą turinčių žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės aktualijos, numatyti tolesni žingsniai specifinių raidos sutrikimų turinčių vaikų, suaugusiųjų žmonių, jų šeimų šviesesnio, sveikesnio ir laimingesnio pasaulio link. Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ atstovai išsakė, kokius didžiausius trūkumus mato sveikatos, švietimo ir socialinės apsaugos srityse ir kokiais būdais jie galėtų būti sprendžiami.

Sutarta, kad Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ surašyti pasiūlymai autizmo spektro sutrikimus turinčių pacientų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimo darbo grupei, bus įtraukti vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimo modelio projektui parengti.

Apskritojo stalo SAM diskusijos medžiaga:

  • Autizmo spektro sutrikimai: pagalbos galimybės ir problemos [2.0 Mb]
  • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo specifika asmenims, turintiems autizmo sindromą [1.4 Mb]
  • Mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymas ir švietimo pagalbos teikimo galimybės [1.1 Mb]
  • Socialinė pagalba autizmo spektro sutrikimų turintiems asmenims ir jų šeimoms [610.5 kb]

Daugiau informacijos rasite čia.