Pagrindinis meniu

Veikla

Šiuo metu asociacijos teikiamos paslaugos:

  • Vienijame tėvus ir sudarome sąlygas dalintis žiniomis bei praktine patirtimi virtualioje erdvėje bei savitarpio pagalbos grupių susitikimuose.
  • Organizuojame savitarpio pagalbos grupių susitikimus bei asmenines konsultacijas pasitelkdami savanorius, turinčius patirties auginant ASS turinčius vaikus.
  • Organizuojame kultūrinius renginius bei laisvalaikio praleidimą šeimoms, auginančioms ASS turinčius vaikus.
  • Renkame, sisteminame ir mūsų interneto svetainėje bei bibliotekėlėje teikiame tėvams ir specialistams informaciją apie ASS, naujausius mokslo pasiekimus šių sutrikimų diagnostikos ir korekcijos srityse.
  • Organizuojame grupines konsultacijas su specialistais (psichologais, ergoterapeutais, logopedais, specialiaisiais pedagogais ir kt.), skirtas tėvams auginantiems ASS turinčius vaikus.
  • Rengiame informacinius seminarus tėvams ir specialistams apie skirtingas terapijų rūšis ir jų taikymo galimybes Lietuvoje.

Nugyvenome pirmus Asociacijos metus, todėl pristatome ir savo "kūdikystės" veiklos ir finansinę ataskaitą: [PDF 1,05 MB].

Tikimės toliau kartu augti ir stiprėti. Dėkojame visiems organizacijos nariams, be kūrių mūsų tiesiog nebūtų, partneriams prisidėjusiems prie mūsų tikslų siekimo bei rėmėjams padedantiems įgyventinti mūsų svajones.